Station 11 - Nederlands

Station Invasieve soorten

Ongewenste gasten

Nationale Parken zijn een opvang voor de inheemse natuur. Maar wij hebben echter al honderden exotische dieren- en plantensoorten ingevoerd, die gedeeltelijk ook in het Nationaal Park Eifel leven. Helaas zijn deze dieren niet allemaal zo onschadelijk als de moeflon, een wild schaap die oorspronkelijk uit Corsica en Sardinië komt of de vanuit Amerika ingevoerde wasbeer.

 

Kreeftenpest

Een ernstige bedreiging voor onze inheemse kreeften werd de invoer, meer dan 100 jaar geleden,van Noord-Amerikaanse kreeftsoorten zoals de Amerikaanse rivier- of edelkreeft. Ze waren duidelijk robuuster en verdrongen niet alleen in heel Europa de edel- en rivierkreeften. Ze overdragen een, voor onze kreeften, dodelijke schimmelinfectie, de kreeftenpest, waar ze zelf immuum voor zijn.

 

Habitat Nationaal Park

De dodelijke schimmelinfectie wordt door vissen, vogels, zelfs door vishengels overgedragen. Daarom hebben onze rivierkreeften alleen nog maar een overlevingskans in geïsoleerde toevluchtsoorden. De natuurlijke loopwateren van het Nationaal Park Eifel bieden zulke habitats.

 

Wat voor natuur willlen wij?

Het is vast niet kwaad bedoeld als vreemde planten- en dierensoorten bij ons vrijgelaten worden en zich vestigen. Degene die bijvoorbeeld in zijn aquarium vissen heeft die te groot zijn geworden, zet ze weleens uit in een vijver of beek en denkt dan niet aan het gevaar dat dat met zich meebrengt.

Als een uitheemse soort zich hier eenmaal gevestigd heeft, kan men ze bijna niet meer verdringen. Is er een directe concurrentie tussen uit- en inheemse soorten dan verliest meestal de inheemse soort.

Hier worden enige vooraanstaande vertegenwoordigens van deze zogenaamde invasieve soorten vermeld.

Links van dit station vindt u een tactiel model van een beekforel.

 

• Sierschildpadden

Ooit als lief baby-schildpadje gekocht, en later wordt de snel groeiende sierschildpad een probleem - en in het eerste de beste water 'weggeworpen'. Maar op het menü van deze alles-eter staan enige salamander-, kikker- en vissoorten die in de Rode Lijst van bedreigde inheemse diersoorten voorkomen.

 

• Regenboogforel

Vanaf 1875 werd de regenboogforel in bijna heel Europa ingeburgerd. De visexperten debatteren erover, maar velen zeggen dat ze de inheemse beekforel, door zijn bijzondere manier van kuitschieten en omdat ze hogere watertemperaturen, een geringere zuurstofgehalte en meer waterverontreiniging verdragen, op vele plaatsen verdrongen hebben.

 

• Nerts

De nerts die vroeger ook in de Eifel inheems was is bijna uit heel Europa verdwenen. Verantwoordelijk daarvoor waren de jacht op pelsdieren en de vervuiling en kanalisatie van lopende wateren - maar ook de veel robuustere Amerikaanse nertsen, die uit pelsboerderijen gevlucht waren, en met hen twistten om de laatste natuurlijke rivierlandschappen.

 

• Japanse Duizendknoop

Ooit ingevoerd als veevoer en sierplant heeft de Japanse duizendknoop zich tot een 'Pest' ontwikkelt. Hij verdringt volledig de natuurlijke oeverbebossing en draagt niets bij aan de zo belangrijke bodembevestiging. De bestrijding is extreem moeilijk omdat zich uit piepkleine wortelfragmenten al nieuwe planten ontwikkelen.

 

• Reuzenberenklauw

De uit de Kaukasus ingevoerde reuzenberenklauw vestigt zich graag langs beken rivieren waar hij dan met zijn,tot vier meter hoge, bladeren systematisch de inheemse flore verdringt. Het is, vooral voor kinderen, gevaarlijk in contact te komen met het plantensap. Als de zon erop komt vormen zich blaren en ontstekingen die nare littekens achterlaten.