Station 6 - Nederlands

Station Beverdam

Viervoetige landschapsplanner

Geen ander Europees wild dier kenmerkt zijn omgeving zo sterk als de bever - vooral door het bouwen van stuwdammen. Hij bouwt ze om één reden: De waterspiegel van beken of rivieren zo sterk te verhogen dat hij een ingang naar zijn beverburcht onder het wateroppervlakte kan aanleggen - ter bescherming voor zijn natuurlijke vijanden.

 

Perfecte waterbouwkundigen

Terwijl de mens stuwdammen uit beton , steen en aarde bouwt, gebruikt de bever daarvoor dunne boomstammen, takken en twijgen, die hij dan handig in elkaar zet en met modder bepleisterd. Om zijn bouwstoffen te transporteren legt hij, als het nodig is, ook kleine kanalen aan. De langste, door Canadese bevers gebouwde stuwdam, was meer dan 700 meter lang. Vaklui zeggen dat de mens met het zelfde materiaal niet in staat is zo'n houdbare dam te bouwen.

 

Barrièrevrijheid

Anders als bij de door de mens gebouwde stuwdammen, zijn de beverdammen geen blijvende barrièren voor andere soorten trekkende waterdieren, omdat ze door het vele water in het voorjaar regelmatig overstroomt worden. Er bestaan maar een paar soorten dieren die de bevermeren, voor het vangen van prooi of voor het broeden, vermijden.

Vooral in het middelgebergte, daar waar de beken in het verloop van het jaar zeer onregelmatige waterstanden hebben, creëren de bevers leefgebieden die anders grotendeels zouden ontbreken. Talrijke moeras- en waterplanten profiteren ervan. Vele dieren vinden in deze gebieden een 'gedekte tafel'.

 

Aan de linker kant van dit station bevindt zich een tactiel model van een kikker.

Aan de hand van dit model komt u erachter welke dieren van de beverdammen profiteren en welke er onder lijden.

Druk gewoon op beide knoppen. Degenen die profiteren zijn:

• Zwarte ooievaar

• Ijsvogel

• Otter

• Kikker

• Dotterbloem

• Moerasbasterdwederik

• Ringslang

 

Die eronder lijden zijn:

• Gewone bronlibel

• Waterspreeuwen