Station 9 - Nederlands

Station Kleine schepsels

Natuurlijk bos – gezonde beken

Waterlopen zijn gecompliceerde ecosystemen. Voor een gezond leven in een beek is het ook belangrijk hoe de directe omgeving eruit ziet. Loofbomen zoals de els en de es bevestigen niet alleen de oevers. Ze zorgen ’s zomers voor schaduw en laten ’s winters de warme zonnenstralen door. Hun loof zorgt voor voeding en hun wortels zijn schuilplaatsen voor jonge vissen en andere beekbewoners.

 

Gezondheidspolitie

Van de talrijke schuilplaatsen in een natuurlijke beek profiteert bijvoorbeeld de rivierkreeft, de ‘Gezondheidspolitie’ van de waterlopen. Ze voeden zich ook van dode dieren, verteren rotte bladeren en algen. Op die manier beschermen ze de gevoelige beek voor vermesting. Voor roofvissen, vogels en voor de otter zijn ze voedsel.

 

Dodelijke sparren

Veel gedeeltes langs de beken in het Nationaal Park zijn nog met sparren begroeid, die hier eigenlijk niet thuis horen. Hun wortels verstevigen de beekoevers niet en zetten de beek het gehele jaar door in de schaduw. Bijzonder schadelijk is dat hun nadels het water sterk verzuren en geen bruikbare voeding voor de beekbewoners is. Daarom worden ze langs de beken in het Nationaal Park consequent weggehaald.

 

Zonder de kleintjes functioneert het niet

Wij zijn al blij als we in de beek een forel of een amfibie ontdekken. Terwijl er meerdere duizenden dieren- en plantensoorten in onze Midden-Europese Beekecosystemen leven. Sommigen leven hun hele leven in het water, anderen - libellen bijvoorbeeld – ontwikkelen hier alleen hun larven.

De meeste beekbewoners zijn onopvallende, kleine schepsels. Maar ieder van hen heeft zijn eigen vaste plaats in de levensgemeenschap die van grote betekenis is voor de zelfreiniging van de wateren.

 

Aan de linker kant van dit station vindt u een tactiel model van de larve van een bergbeekschietmot.

Op de afbeelding ziet u volgende – in de beek levende – diersoorten:

• Bergbeekschietmot larve

• Behaarde schietmot

• Gewone bronlibel

• Steenvlieg Larve

• Haft (Eendagsvliegen) Larve

• Vlokreeft

• Beekhaft

• Borstelsteenvlieg Larve

• Gevlekte beekroofkever

• Platworm